Over

Stefanie Braekevelt

Ik behaalde mijn bachelor als maatschappelijk assistent in 2007 op de Hogeschool Gent en specialiseerde me later verder als gesprekstherapeut en dramatherapeut. Ik ben gepassioneerd door intermenselijke relaties en acteren. Mijn beide passies kwamen tot bloei in de gespecialiseerde opleiding dramatherapie aan de Arteveldehogeschool te Gent.

Ik hanteer een holistische aanpak uitgaande van jouw noden en verwachtingen. Ik gebruik de psychoanalyse als achtergrondkader. Daarnaast gebruik ik ook andere therapeutische referentiekaders en methodieken uit onder andere psychodrama en systeemtherapie.

Mijn aanpak richt zich op het verhaal achter de symptomen, niet louter op de symptoombestrijding.

Ik school me voortdurend bij via vakliteratuur, studiedagen, …

Tevens ben ik lid van de beroepsvereniging voor creatieve therapie, BVCT-ABAT.