Mantelzorg- en Ouderentherapie

Ouder worden

Als je ouder wordt kan je soms geconfronteerd worden met een hoop onvoorziene veranderingen.

Misschien doet je lichaam niet altijd meer wat je ervan verwacht. Of kan je niet altijd meer rekenen op dat sterke geheugen van je. Of zijn jij en je partner door de jaren wat uit elkaar gegroeid.

Soms gaat het over kleine dingen. Doe je hier en daar een aanpassing. Je haalt een hulpmiddel in huis. Je schrijft al eens iets op, zodat je het niet vergeet. Je maakt een aantal afspraken met je levensgezel. En daarmee lukt het wel.

Maar soms is er meer aan de hand.

Lichaam

Je merkt dat met de auto rijden moeilijker wordt. Je voelt je minder veilig op de trap. Je hebt steeds meer hulp nodig om te stappen. Ook om je te wassen en te kleden krijg je hulp. Misschien is er ondertussen een bed bij jou beneden geïnstalleerd. Doet iemand de boodschappen voor je. Hoor je hier en daar woorden als thuisverpleging, verzorgende, ziekenhuis, rusthuis, woonzorgcentrum, etc.

Misschien ervaar je nog andere of bijkomende fysieke moeilijkheden.

Geest

Ook ons geheugen kan ons in de steek laten. Je kan merken dat je steeds vaker vergeet. Je schaamt je daar soms voor en tracht je er met een smoesje uit te praten. Je merkt dat je het soms moeilijk vindt om te weten waar je bent. Soms sla je al eens gezichten door elkaar. Het kan zijn dat jij en je omgeving al langer merken dat er iets niet in de haak is. Mogelijks sprak je er reeds met je huisarts over. Je bent misschien al op onderzoek geweest bij de neuroloog. Misschien kreeg je de diagnose dementie of Alzheimer en maakt het je bang.

Relaties en sociale contacten

Soms is het de relatie die doorweegt. Je kan het gevoel hebben naast elkaar te leven en elkaar niet te begrijpen. Er zijn misschien vastgeroeste patronen, die je frustreren. Mogelijks voel je je soms eenzaam in je relatie. Of heb je het gevoel dat jullie voor de kinderen samen gebleven zijn, of omdat het zo hoorde.

Of misschien heb je wel afscheid moeten nemen van een dierbare? Ben je je partner, familielid of goede vriend(in) verloren.

En merk je met het ouder worden dat je netwerk kleiner wordt.

Verlies

Zulke veranderingen kunnen een impact hebben op je zelfstandigheid en je welbevinden. Of het nu gaat om fysieke, mentale, relationele of sociale veranderingen, ze dragen allen een verlies in zich. En dit heeft sowieso een invloed op je emotionele beleving.

Dit kan heel veel verschillende emoties oproepen. Je kan frustratie en kwaadheid ervaren op jezelf en op anderen. Misschien wil je helemaal niet tot last zijn van de ander en niet afhankelijk zijn. Je kan je ervoor schamen, onzeker voelen, angstig zijn of jezelf en anderen gaan wantrouwen.

Je kan verdriet voelen omdat je iets niet meer kan dat je altijd gekund hebt, Iets moeten loslaten, kan een rouwproces in gang zetten. Net zoals wanneer je iemand verloren bent.

Ineens alleen verder moeten door het verlies van je dierbare en plots alles alleen moeten regelen, kan heel confronterend zijn. Soms gaat dat gepaard met neerslachtige of depressieve gevoelens.

Die gevoelens kan je ook ervaren, wanneer je je heel alleen voelt in je relatie.

Praten

Ouder worden hoef je niet alleen te doen. Praat over je ongemakken en bezorgdheden. Spreek er in de eerste plaats over met de mensen die dicht bij je staan en met je leeftijdsgenoten. Er zullen er vast en zeker zijn, die zich erin herkennen.

Wil je liever in alle privacy met een professional praten. Ik luister graag naar jouw verhaal. Ik bied je zowel bij je emotionele als praktische vragen ondersteuning.

Ik heb zelf jaren als maatschappelijk werker in de ouderzorg gewerkt en ben vertrouwd met het thema ‘ouder worden’.

Mantelzorg

Mantelzorg verlenen is een warm, zorgzaam en ontzettend waardevol gebaar. Het kan de band tussen jou en je dierbare (zorgvrager) versterken. Het biedt ook een langer behoud tot zelfs een verbetering van de levenskwaliteit voor je dierbare. Tegelijk is het ook een intense ervaring voor jou als mantelzorger.

Voor iemand zorgen vraagt wat van je. Het doet beroep op je verantwoordelijkheidszin, je organisatietalenten, je empathie, je fysieke krachten, je flexibiliteit, je aanpassingsvermogen, je warmhartigheid, je zorgzaamheid en veelal je liefde voor je naaste. Het klinkt haast als een functieomschrijving van een job. En eigenlijk is dat ook zo.

Deze zorgrelatie komt vaak bovenop de job die je al hebt. en naast je rollen als partner, ouder, grootouder, vriend(in), etc.

Aangezien mantelzorg, zorg dragen voor een ander met de mantel der liefde, betekent, is het in veel gevallen ook moeilijk om hierin grenzen te stellen en te behouden.

Als mantelzorger kan het soms moeilijk zijn om ‘neen’ te zeggen.

Mantelzorg verlenen is niet te onderschatten. Het is een nobele en weliswaar zware taak.

Je kan ervaren dat je niet meer toekomt aan je eigen leven of niet rond geraakt met je werk, huishouden, opvoeding van de kinderen, etc. Soms lijk je geen ontspanning meer te hebben.

Hierdoor kan het zijn dat je het gevoel hebt dat je vermoeid bent of zelfs op bent. Je kan fysieke klachten ervaren.

Ook emotioneel kan het je teveel worden. Misschien voel je je schuldig dat je er voor iemand of voor jezelf niet genoeg bent zoals je wil. Of je kan vinden dat je er niet genoeg voor de zorgvrager bent.

Je kan gevoelens van bezorgdheid, maar ook frustraties, kwaadheid, verdriet, onzekerheid, depressie, burn-out, etc. ervaren.

De zorgrelatie kan leiden tot spanningen met je zorgvrager, gezin, partner, collega’s, vrienden, etc.

Het is sterk om voor iemand te zorgen. Maar het is ook dapper om voor jezelf te zorgen!

Heb je het moeilijk, contacteer me gerust. Dan kijken we samen hoe je verder kan.

Willen jij en je dierbare beiden therapeutische ondersteuning, ook dat kan bij me.