Dramatherapie

Misschien vind je dat je al genoeg gepraat hebt. Of misschien ben je niet zo een prater. En wil je gewoon dóen.

Dramatherapie is dan mogelijks iets voor jou. Het is een creatieve vorm van therapie, waarin technieken en werkvormen ontleend uit het theater gebruikt worden. Het is een actieve manier van werken waarbinnen je mag ervaren. Hier krijg je de kans om op een spontane manier zaken te onderzoeken, bevragen en uitproberen. Hierbij ga je ook meer je lichaam inzetten en gebruiken. Rekening houdend met jouw fysieke mogelijkheden en beperkingen. Dit gebeurt altijd in de veilige setting van de praktijk!

Deze veilige setting kan als een ‘Alsof’-context beschouwd worden. Binnen de praktijk creëren we een fictief speelvlak. Daar werken we via improvisatie, rollenspel, psychodrama, opstellingen en andere methodieken aan jouw persoonlijke thema’s.

Op die manier kan je op jouw tempo voor jezelf inzichten verwerven in conflicten, relaties, (interne) blokkades, je huidige rollenpatronen (als ouder, collega, kind, partner, etc.), gedragspatronen, etc.

Je krijgt de kans om zaken te verwerken waarbij ook catharsis kan optreden.

Je ontdekt nieuwe mogelijkheden om om te gaan met bepaalde situaties en kan je rollenrepertoire uitbreiden. Wat je tijdens het ontdekken en oefenen in de praktijk bruikbaar vindt, kan je vervolgens meenemen en toepassen in jouw leven in de buitenwereld.

Je hoeft hiervoor geen voorkennis te hebben en geen specifieke vaardigheden te bezitten.

Ook een combinatie van gespreks- en dramatherapie is mogelijk.

Volgens van Dale is

mij een lijdend of meewerkend voorwerp, het is persoonlijk en voornaam

ander een bijvoeglijk naamwoord, het refereert naar een tweede

Volgens ‘mij’ is

mij onderhevig aan een ik en aan een ander, waardoor het soms lijdt, soms meewerkt en soms eigen en zinnig is

ander datgene wat een ik impliceert.

mijander